Solarni paneli

Različne solarne panele (fotovoltaične ali panele za sanitarno in centralno vodo) uvrščamo med kritine, saj predstavljajo zaščitni zunanji ovoj objekta. Obsevanje Sonca v Sloveniji letno presega 1.000 kWh/m2, kar je dober razlog za izrabo sončne energije. Pri izboru panelov je nujno potrebno pridobiti pomoč strokovnjaka in finančno konstrukcijo za želeno investicijo. Pri odločitvi in izboru vam svetujemo obisk prodajnega mesta skupine Topdom.

Solarni sistemi za pripravo tople sanitarne vode

Solarne sisteme, s katerimi oskrbujemo stavbe s toploto, delimo v dve skupini: sisteme za pripravo tople sanitarne vode in sisteme za podporo ogrevanju.

Sprejemniki sončne energije (SSE), ki jim po domače pravimo »sončni kolektorji«, zbirajo sončno energijo in z njo grejejo vodo v ceveh, ki ima dodatno sredstvo proti zmrzovanju. Ogreto vodo poganja črpalka in jo vodi do prenosnikov toplote, kjer svojo toploto odda vodi v hranilniku toplote, (to nato uporabljamo za umivanje, pranje in podobno) oziroma jo odda v zalogovnik, ki ga uporabljamo za podporo ogrevanju. Regulacija z diferencialnim termostatom vklopi črpalko, ko je temperatura vode v SSE višja kot v hranilniku in jo spet izklopi, ko je temperaturna razlika premajhna.

Solarni sistem za pripravo tople vode z energijo sonca je v osnovi sestavljen iz naslednjih elementov:

 • Sprejemniki sončne energije (SSE)
 • Hranilnik toplote (HT) oz. zalogovnik
 • Toplotni prenosnik
 • Črpalka
 • Povezovalne cevi, polnjene s sredstvom proti zmrzovanju
 • Termometer, manometer
 • Regulacijski sistem
 • Raztezna posoda
 • Varnostni ventil, ostala armatura

Načrtovanje solarne strehe

Za optimalno delovanje solarne naprave je potrebno natančno dimenzionirati sistem za pripravo tople sanitarne vode oziroma sistem za podporo ogrevanju. Pri tem je potrebno upoštevati, da je letna specifična poraba toplote za ogrevanje objekta:

 • Klasična gradnja do 150 kWh/m²
 • Nizko energijska hiša od 30 do 50 kWh/m²
 • Pasivne hiše ≤ 15 kWh/m²

Poraba tople sanitarne vode na osebo znaša povprečno dnevno od 30 do 100 litrov. Za dimenzioniranje manjših sistemov za pripravo tople sanitarne vode za enodružinske ali dvodružinske hiše v povprečju velja, kot je razvidno iz preglednice:

Velikost kolektorja:

Površina kolektorja: 1,5 m² po osebi (1-2 m²) (pri visoko selektivnem absorberju)
Potreba po topli sanitarni vodi: (45°C)

varčno: 30 – 40 liter/dan
srednje: 50 – 60 liter/dan
visoko: 70 – 100 liter/dan

Volumen hranilnika:

Potreba po topli sanitarni vodi x 2 (50 – 100 liter hranilnika toplote / m² površine kolektorja)
Naklon kolektorja več kot 20°
Postavitev kolektorja: jugovzhod – jugozahod
Letni doprinos: 300 – 500 kwh/m²

Oglejte si ponudbo solarnih panelov: