Snegobrani

Mnogokrat je opaziti streho brez snegobranov ali nepravilno in številčno neustrezno postavljenimi snegobrani. Zakaj postaviti snegobran?

Zavedati se moramo, da je obremenitev s snegom na kritino in ostrešje odvisna od lokacije in lege objekta, naklona strešine ter nadmorske višine, na kateri se objekt nahaja.

Kot je v spodnji tabeli razvidno, so lahko obremenitve zaradi snega v Sloveniji precejšnje, zaradi tega je preprečevanje zdrsa snega s strehe nujno in obvezno. V shemi desno lahko odčitamo, v kateri coni se nahajamo in na podlagi nadmorske višine v preglednici 1 karakteristično obremenitev snega na tlorisni kvadratni meter strešine.


Shema: Območja z enakim porastom snežne obtežbe v višino

Primer:

Nahajamo se v Ljubljani, objekt je na 300 m nadmorske višine in imamo naklon strešine 30°, v velikosti 200m2. Iz sheme je razvidno, da se nahajamo v coni B. Iz preglednice 1 ugotovimo, da na 300 m nadmorske višine obremenitev znaša 190 kg/m2. Nato iz preglednice 2 pod kotom 30° odčitamo, da potrebujemo 3,0 snegobrana na m2. Torej za zagotavljanje varnosti za našo streho potrebujemo 600 snegobranov.

Naleganje snegobrana je izredno pomembno zaradi razporeditve sile na ostrešje. Na sliki 1 je razvidno nepravilno naleganje točkovnega snegobrana, ki je prekratek za izbrano kritino. Sila pritiska na kritino izven podpore, kar povečuje možnost loma strešne kritine, zato bodite pozorni na pravilno dolžino snegobrana – za običajne kritine je dolžina 380 mm. S tem dosežete pravilno razporeditev pritiska na lego, kar omogoča optimalno in dolgotrajnejšo rabo vaše kritine.

Slika 1: Nepravilno naleganje točkovnega snegobrana

Slika 2: Pravilno naleganje točkovnega snegobrana

Snegobrani v ponudbi Skupine Topdom so prilagojeni vsakemu tipu strešnika, tako da omogočajo idealno naleganje. Nosovi so širine 75 mm, snegobrani so vroče cinkani in barvani s poliesterskim prahom. Snegobrani obstajajo v vseh odtenkih strešne kritine, so obojestransko barvani, debelina pločevine je 1,2 mm. V paketu je 100 kosov snegobranov.

Preglednica 1: Karakteristična obremenitev snega na tlorisni kvadratni meter strešine

Preglednica 2: Število snegobranov na kvadratni meter

Več o snegobranih: