Načini postavitve snegobranov

Spodnje preglednice prikazujejo načine postavitve snegobranov, in sicer za:

  • vidno površino strešnika 19 x 15 cm
  • vidno površino strešnika 23 x 33 cm
  • vidno površino strešnika 25 x 36 cm
Površina strešnika 19 x 15 cm
Površina strešnika 23 x 33 cm
Površina strešnika 25 x 36 cm