Postavljanje ograje iz elektrovarjene plastične mreže

TOPDOM POSTAVLJANJE OGRAJE
1.

V temelju (zid, zemlja) pripravimo luknje za količke.

2.

Količke začnemo postavljati na vogalu – ob tem pazimo, da so pravilno poravnani in vsi na isti višini. Količki morajo biti od ograje višji za 25 cm, če so fiksirani v beton, če pa so fiksirani v zemljo pa morajo biti višji za 50 cm. Priporočena razdalja med količki je 2 do 3 metre.

3.

Na vsakih 15 do 20 m z vijaki iz nerjavečega jekla na vmesne količke pritrdimo po dve oporni letvi. S tem postopkom ograjo ojačamo. Na vogalih to izvedemo tako, da na vsako stran pritrdimo po eno oporno letev ter rolo na eni strani in drugo rolo na drugi strani.

4.

Odvijemo mrežo in začnemo z ročnim napenjanjem.

5.

Na začetni del mreže pritrdimo napenjalno palico in jo s pomočjo žice za vezanje privežemo na prvi vogalni količek. Napenjalna palica ni obvezna, priporočljiva je za pletene ograjne mreže.

6.

Ko je napenjalna palica nameščena, pritrdimo napenjalnike na začetni napenjalni količek (vsaj 3 napenjalnike na začetni steber). Povežemo ga s stebrom, ki je ojačen z dvema opornima letvama. Napenjalnike mreže pritrdimo na vsakih 20 m. Napenjalno žico uporabimo za povezavo napenjalnikov na steber.

7.

Z navadnim ključem obračamo napenjalnike in napenjamo mrežo.

8.

S pomočjo žice za vezanje dokončno pritrdimo mrežo na vmesne količke.

9.

Mrežo spojimo tako, da konce mreže iz prve role prekrijemo z mrežo iz naslednje role, ter ju povežemo z žico.

Pri vseh uporabljenih materialih in orodjih upoštevajte navodila proizvajalca.