Osnovna razdelitev strehe

Sestavni deli strehe in razdelitev

V osnovi delimo strehe na dva tipa. To sta tako imenovani topla streha in hladna streha.

Pri topli strehi prehod toplote poteka direktno skozi strešino v okolico in je neprezračevana. V glavnini so to strehe na blokih, trgovinah in posameznih individualnih gradnjah. Zaradi specifike vgradnje in izbire materiala te vrste posebej ne opisujemo, temveč predstavljamo tradicionalno poševno streho, ki je najbolj zastopana v slovenski arhitekturi.

Poševna streha

Že ime pove, da je strešina pri poševni strehi nagnjena pod določenim kotom, ki je odvisen predvsem od kraja, kjer se objekt nahaja, krajinske arhitekture ter lokacijskih zahtev.

Pri poševnih strehah ločimo prezračevane in neprezračevane strehe. Osnovna razlika med njima je zračni kanal, katerega naloga je zagotoviti zadosten pretok zraka med kritino in konstrukcijo strehe, predvsem v smislu sušenja, hlajenja in možnosti odvoda kondenzirane vodne pare.