Odvodnjavanje

Odvodnjavanje vode s strehe

Pri odvajanju vode s strešine je potrebno vgraditi odtočne žlebove in cevi. Velikost in premer žlebov in cevi sta odvisna od velikosti strešine, naklona in seveda kraja, kjer se objekt nahaja. Enostaven preračun pravi, da za vsak m2 strešine računamo površino cevi 1 cm2. To pomeni, da za 100 m2 strešine vzamemo 100 cm2 cevi, kar pomeni premer 112 mm oziroma fi 110. Pri računanju posameznih sklopov je najprej potrebno vedeti, kaj je površina strešine in kaj je tlorisna površina strešine. Nato se moramo odločiti, v koliko različnih meteornih cevi bomo speljali meteorno vodo, saj je od tega odvisna površina po posameznih sklopih.

Zgornja enačba je praktična in poljudna, vendar moramo orientacijsko dimenzioniranje strešnega odtoka računati glede na maksimalno količino padavin, ki padejo v petih minutah, s povratno dobo petih let. Računske količine v Sloveniji varirajo od 240 L/s*ha (litrov na sekundo na en hektar površine) do 680 l/s*ha. Vendar je to predpostavka v primeru, da so žlebovi in cevi očiščeni, v nasprotnem primeru se kapacitivnost občutno zmanjša. V računu niso upoštevani posamezni faktorji glede na hrapavost strehe. V spodnji razpredelnici si lahko ogledate nekaj tipičnih slovenskih krajev s podanimi maksimalnimi pretoki.

V preglednici 1 najdite objektu najbližji kraj in glede na tlorisno velikost strehe odčitajte pretok. Ko odčitate pretok iz preglednice 1, lahko enostavno določite potreben premer odtočne cevi in dimenzijo žleba tako, da pod najbližjim pretokom iz preglednice 2 odčitate potreben žleb in cev.

Primer:

Če živite v Ljubljani in imate tlorisno površino strehe 100 m2, v preglednici 1 odčitate koeficient 3,96 l/s.
V preglednici 2 pogledate pod pretok 4 l/s in ugotovite, da za željeno strešino potrebujete cev premera 125 mm in žleb razvite širine 400 mm.

Predstavitev izdelkov za odvodnjavanje deževnice: