Zakaj moramo dobro izolirati streho?

toplotna izolacija strehe topdom

Poleg ustrezne izolacije fasade ne smemo pozabiti na kakovostno toplotno izolacijo strehe. To je še posebej pomembno, kadar je prostor pod streho namenjen bivanju (mansarda). Izolacija strehe mora biti dovolj kakovostna, da je bivanje pod njo udobno tako pri -30°C kot pri +40°C zunanje temperature.

Priporočljivo je, da je stanovanjski prostor pod poševno streho toplotno izoliran z najmanj 20- do 25-centimetrsko toplotno izolacijo. Med špirovce vstavimo 14 do 16 cm debelo toplotno izolacijo, pod špirovce pa še dodatnih 5 do 10 cm izolacijskega materiala. Pri tem moramo paziti, da je med strešno kritino in toplotno izolacijo najmanj 5 cm prostora, ki omogoča prezračevanje toplotne izolacije. To zagotovimo z vzdolžnimi letvami dimenzije 8/5 cm. Le tako izvedena toplotna izolacija bo zares izolirala prostor.

S spodnje strani je treba pritrditi še parno zaporo ali parno oviro ter finalno stropno oblogo. Najbolje je uporabiti ognjevarno mavčnokartonsko ploščo debeline 15 mm, saj s tem dosežemo 30-minutno ognjevarnost. Prezračevalni kanal (5 cm) bo imel podobno funkcijo, kot jo ima hladna prezračevana streha, seveda le, če bo tudi ta del prezračevan. To izvedemo z dovodom zraka pri strehi spodaj ob napušču in odvodom skozi tipske prezračevalne elemente.

Enako pomembna je tudi izolacija strešnih oken ali frčad, ki morajo biti izolirani z enako debelino toplotne izolacije kot ostali deli strehe, in to na poševnini ter v obeh vertikalnih stenah. Tudi strešno okno izvedemo tako, da mu omogočimo dovod in odvod zraka ter zagotovimo parno zaporo s spodnje strani. Paziti moramo le, da se pri naklonu strešine, ki je manjši od 30 stopinj, uporabi pločevina ali kritina, ki ima možnost pokrivanja streh nizkih naklonov.