Kako izolirati zadnjo ploščo pri nebivalnem podstrešju?

TOPDOM Izolacija pohodno nepohodnega podstresja KNAUF INSULATION

V želji po zagotavljanju energetske učinkovitosti stavbe oziroma po znižanju stroškov za ogrevanje ali hlajenje ne smemo pozabiti na izolacijo zadnje plošče v primeru neogrevanih podstrešij. Preko te konstrukcije lahko izgubimo tudi do 20 odstotkov energije.

 

Glede na namembnost podstrešja lahko izberemo 3 različne izvedbe izolacije zadnje plošče:

  • pohodno,
  • nepohodno ali
  • kombinirano pohodno-nepohodno izvedbo.

Kombinirana izvedba – najbolj priljubljena

Najpogosteje se investitorji odločajo za kombinirano varianto izvedbe.  To je stroškovno ugodna rešitev, ki še vedno dopušča servisne dostope do na primer oken, dimnika ali drugih elementov, do katerih želimo imeti dostop.

Poleg toplotne izolacije na tleh podstrešja je smiselno najprej poskrbeti za izolacijo vertikalnih, t.i. kolenčnih zidov.  Izoliramo jih s poltrdimi ploščami kamene volne NaturBoard Venti, ki jih na zid samo mehansko pritrdimo z vijačnimi pritrdili PSV. Debelina izolacije na tem delu naj bo vsaj 10 centimetrov.

TOPDOM Izolacija pohodno nepohodnega podstresja KNAUF INSULATION 01

Sledi izvedba na ravnem delu podstrešja. Najprej začnemo z namestitvijo parne zapore Homeseal LDS 100. Z ustreznimi preklopi (minimalno 10 centimetrov) jo na spojih zatesnimo s trajnim lepilnim trakom Homeseal LDS Soliplan. Ob straneh folijo malenkostno zavihamo navzgor, tesnjenje tu ni potrebno.

Izolacija na nepohodnem delu podstrešja

TOPDOM Izolacija pohodno nepohodnega podstresja KNAUF INSULATION 02

Na nepohodnem delu sledi namestitev steklene volne v roli Knauf insulation. Priporočamo izdelka Unifit 035 ali Unifit 037, lahko tudi NatuRoll Plus. Izolacijo preprosto na površino razgrnemo in preko nje namestimo še sekundarno kritino Homeseal LDS 0,04 FixPlus

To medsebojno zalepimo z že prej integriranim lepilnim trakom. Sekundarno folijo nameščamo sproti in s tem preprečimo naknadno hojo direktno po izolaciji. 

Izolacija na pohodnem delu podstrešja

Če smo se odločili del plošče izolirati v pohodni izvedbi, preko parne zapore direktno brez kakršnekoli podkonstrukcije položimo trde pohodne plošče kamene volne Knauf insulation DF. Neposredno preko plošč najprej položimo sekundarno kritino Homeseal LDS 0,04 FixPlus. Preko nje vgradimo še zaščitni sloj, na primer pohodne plošče OSB ali pohodne plošče Knauf Vidifloor. 

TOPDOM Izolacija pohodno nepohodnega podstresja KNAUF INSULATION 03

Priporočena debelina toplotne izolacije za optimalno toplotno zaščito se giblje med 25 in 30 centimetri, odvisno od toplotne izolativnosti posameznega tipa izolacije.

Na ta način smo zadnjo ploščo hitro in učinkovito izolirali, preprečili toplotne izgube in si zagotovili tudi možnost občasnih servisnih dostopov. V kolikor teh ne potrebujete, lahko celotno površino tal izolirate v prej opisani nepohodni izvedbi.  In obratno – če želite imeti celo podstrešje pohodno, izvedite izolacijo s pohodnim sistemom trdih plošč kamene volne DF preko celotne zadnje plošče.

Oglejte si video prikaz izolacije nebivalnega podstrešja:

Vsi predstavljeni izdelki Knauf insulation za izolacijo zadnje plošče neogrevanega podstrešja so na voljo na prodajnih mestih Topdom